FinAgEng (FI)

kuva51

FinAgEng – Maaseudun teknologiayhdistys ry on vuonna 1969 perustettu alan ammattilaisten foorumi Suomessa. Alun perin yhdistyksen nimi oli Suomen CIGR – Kansainvälinen maataloustekniikan yhdistys, mutta myöhemmin nimi vaihdettiin nykymuotoon kattojärjestön uudelleenorganisoitumisen myötä. FinAgEng on jäsenyhdistys EurAgEng:ssä ja edelleen EurAgEng on alan maailmanlaajuisen kattojärjestön CIGR:n jäsen. FinAgEng tarjoaa yhteyden kansainväliseen verkostoon.

Yhdistyksen toiminnan tavoitteena on edistää maaseudun taloudellista kehittämistä teknologian keinoin. Teknologia viittaa erilaisiin elintarvikkeiden, puun ja muiden luonnontuotteiden tuottamisessa, jalostamisessa ja jakelussa tarvittavaan tekniikkaan sekä ympäristöteknologiaan. Käytännössä yhdistyksen toiminnan painopiste on vakiintunut maatilojen toimintaympäristöön – erilaisiin maataloustuotannon koneisiin, laitteisiin, menetelmiin ja järjestelmiin.

Yhdistyksen jäseniä voivat olla sekä alalla toimivat yksityishenkilöt että yhteisöt, kuten oppi- tai tutkimuslaitokset. Kaikki yksityishenkilöt saavat yhdistyksen jäsenyyden lisäksi automaattisesti myös EurAgEng:n jäsenyyden ja sen jäsenedut. Yhteisöjäsenet voivat nimetä enintään viisi työntekijäänsä EurAgEng:n jäseneksi, näitä jäsenyyksiä hallinnoi FinAgEng. EurAgEng:n jäsenyys oikeuttaa mm. alennuksiin alan seminaarien ja konferenssien osallistumismaksuista.

Maaseudun teknologiayhdistys