Linkit

Emojärjestöt

EurAgEng – European Society of Agricultural Engineers

CIGR – International Commission of Agricultural and Biosystems Engineering

ASABE – American Society of Agricultural and Biological Engineers

Tutkimuslaitoksia

JTI – Jordbrukstekniska Institut, Ruotsi. Nykyisin RISE, Jordbruk och Livsmedel

Yliopistoja

Helsingin yliopisto/Agroteknologia

SLU – Sveriges Lantbruksuniversitet
Department of Biosystems and Technology (karjatalousteknologiaa)
Department of Energy and Technology (maatalousteknologiaa)

Århusin yliopisto

Aikakauslehtiä

Alan tieteellisiä lehtiä ja julkaisuja

VAKOLA:n julkaisut (ilmaiset koeselostukset, tutkimusselostukset, tiedotteet ja rakenneratkaisut)

Työtehoseuran julkaisut (ilmaiset tiedotteet ja julkaisut)

VTT julkaisut

JTI – Jordbrukstekniska Institut (ilmaiseksi pdf tiedostoina suuri osa)

Landtechnik (ilmaiset artikkelit saksa/englanti)

Århusin yliopiston julkaisut

Århusin yliopiston testiraportit

Biosystems Engineering (tiivistelmät ilmaisia)

CIGR E-journal (ilmainen)

Alan kirjastoja

ASABE Technical library (runsaasti materiaaleja ASAE/ASABE kongresseista yms., abstraktit ilmaisia)

SLU – Ruotsin maatalousyliopiston kirjastot, mm. opinnäytetöitä

Maaseudun teknologiayhdistys