Stipendit

FinAgEng -maaseudun teknologiayhdistys ry palkitsee vuosittain parhaita opinnäytetöitä maatalousteknologian alalla. Tässä yhteydessä maatalousteknologialla tarkoitetaan tavalla tai toisella teknologian kehittämistä ja sovelluksia suomalaisessa maataloustuotannossa.

Opinnäytetyöllä tarkoitetaan suomalaisessa yliopistossa tai ammattikorkeakoulussa tehtyä väitöskirjaa, maisterin tutkielmaa, diplomityötä, lisensiaattityötä tai ammattikorkeakoulun lopputyötä.

Stipendien myöntämisessä korostetaan aiheen ajankohtaisuutta ja opinnäytetyön merkitystä maaseudun teknologian kehittämisessä. Aiheen vaikuttavuuden ja vaikutuksen laajuuden lisäksi stipendi voidaan myöntää myös sillä perusteella, että opinnäytetyö edistää teknologista ajattelua sovelluskohteissa, joissa teknologiaan on yleensä kiinnitetty vähän huomiota.

Stipendejä jaetaan vuosittain yhdistyksen oppilaitoksille lähettämän hakukuulutuksen ajankohtana. Stipendejä voivat ehdottaa vain ja ainoastaan opinnäytetyön valvoja ja/tai ohjaaja.

Stipendinsaajat 2001-

Pasi Suomi (2001), ”Digitaalikuvauksen ja vesiherkän paperin käyttö ruiskutustuloksen analysoinnissa”, pro gradu Helsingin yliopisto

Heikki Parvainen (2001), ”Rationaalisen porsastuotantosikalan työaika- ja työvaihemenetelmätutkimus”, opinnäytetyö Pohjois-Karjalan AMK

Antti Ristolainen (2002), ”Traktorista maahan välittyvän tärinän mittaus ja tärinän vaikutus maan tiivistymiseen”, pro gradu Helsingin yliopisto [Valtra Oy]

Johannes Tiusanen (2002), ”Salaojakastelu tuulivoimalla”, pro gradu Helsingin yliopisto

Mika Hämäläinen (2003-2004), ”Automaattisen lypsyn työmenekki ja häiriöt”, pro gradu Helsingin yliopisto [DeLaval & Koneviesti]

Antti Nikula (2003-2004), ”Suorakylvöön siirtymisen vaikutus maatilan talouteen”, opinnäytetyö HAMK/Mustiala [DeLaval & Koneviesti]

Matti Pastell (2004-2006), ”Reaaliaikainen lehmien jalkaterveyden seuranta”, pro gradu Helsingin yliopisto [Koneviesti & Pellonpaja]

Tapani Mutanen (2004-2006), ”Säilörehukorjuuketjun optimaalinen korjuupinta-ala”, opinnäytetyö Pohjois-Karjalan AMK [Koneviesti & Pellonpaja]

Tapani Jokiniemi (2006-2008), ”Lämmitetty rypsiöljy dieselmoottorin polttoaineena”, pro gradu Helsingin yliopisto [AGCO Sisu Power, Koneviesti, Luoko ry]

Ossi Knuutila (2006-2008), ”Pellon vesitalouden mallintaminen”, pro gradu Helsingin yliopisto [AGCO Sisu Power, Koneviesti, Luoko ry]

Riikka Toivanen (2006-2008), ”Kiteen biokaasulaitoksen mädätysjäännös ja sen ravinteiden kierrätys maanviljelyssä”, opinnäytetyö Pohjois-Karjalan AMK [AGCO Sisu Power, Koneviesti, Luoko ry]

Jussi Raunio (2015), ”Anturigeometrian ja maaperän suolaisuuden vaikutus kapasitiiviseen kosteusmittaukseen”, pro gradu Helsingin yliopisto [Koneviesti] (lehdistötiedote)

Jere Lautiainen & Henri Lotvonen (2016), ”LED-valaistuksella valoa navettaan”, opinnäytetyö Savonia AMK [Käytännön Maamies] (lehdistötiedote)

Juhani Kotka (2017), ”Syysrapsin perustamismenetelmien vertailu”, pro gradu Helsingin yliopisto [Valtra Oy Ab] (lehdistötiedote)

Janna Huuskonen (2018), ”Applications of augmented reality in agriculture”, diplomityö Aalto-yliopisto [LähiTapiola]

Juha Alasaarela (2019), ”Jääsalaatin nitraattipitoisuuden hallinta kasvihuoneviljelyssä”, pro gradu Helsingin yliopisto [LähiTapiola]

Juho Kotala (2019), ”Nurmikasvustojen havainnointi miehittämättömään ilma-alukseen kiinnitettävällä multispektrikameralla”, pro gradu Helsingin yliopisto [LähiTapiola]

Klaus Torttila (2019), ”Uusi kattilantestausstandardi ja lämmityskattiloiden testaus”, opinnäytetyö JAMK [Viestilehdet]

Vili-Tapio Väyrynen (2019), ”Feasible real-time turn path generation for agricultural field machines with spatial constraints”, diplomityö Aalto-yliopisto [Junkkari]

Petri Aimasmäki (2020), ”Siementilan viljankuivauksen energiantuotantojärjestelmien kannattavuusvertailu”, Insinööri AMK -opinnäytetyö, Karelia-ammattikorkeakoulu [Koneviesti]

Ville Koivunen (2020) ”Satelliitilla ja droonilla tehtävän kaukokartoituksen vertailu lohkon kasvillisuusindeksin määrityksessä ja hyödyntämisessä”, maisterintutkielma, Helsingin yliopisto [LähiTapiola]

Jussi Tuumi (2021-2022), ”Monitorointi viljelijätukiprosessissa”, agrologi AMK -opinnäytetyö, Hämeen ammattikorkeakoulu HAMK. [Koneviesti]

Juuso Tuure (2021-2022), ”Dew Collection and Mulching as Measures to Improve Water Balance in Dryland Agriculture”, väitöskirja, Helsingin yliopisto [Koneviesti]

Maaseudun teknologiayhdistys